Οι άνθρωποι μας

Η βάση μιας εταιρείας είναι οι άνθρωποί της

Στην Amathus οι άνθρωποι μας έχουν πάθος για τα ταξίδια και μεγάλο σεβασμό για τους πελάτες μας.

Λειτουργούμε σε ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον και για να πετύχουμε βασιζόμαστε εξ ολοκλήρου στους ανθρώπους μας, οι οποίοι υπήρξαν η ραχοκοκαλιά της επιτυχίας μας όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Η γνώση, η αφοσίωση και το πάθος τους, οδηγούν και παράλληλα βοηθούν τον οργανισμό μας να αναπτυχθεί.

Είναι πεποίθησή μας ότι η εξαιρετική εξυπηρέτηση του πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί  μόνο από ανθρώπους με κίνητρα για επιτυχία. Στον οργανισμό μας θα βρείτε ανθρώπους με ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Ανθρώπους με διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα, εμπειρίες και προσωπικά ενδιαφέροντα που τους δένει, ένα πάθος, μια έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, η δέσμευση να είναι μέρος μιας ομάδας και η εκτίμηση ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Μια ομάδα που έχει:

  • πάθος για τα ταξίδια και την εργασία της
  • εμπειρία και ευρύτερη γνώση στην παροχή υπηρεσιών παγκόσμιας εμβέλειας
  • μόρφωση και εξειδίκευση στο τομέα των ταξιδιών
  • στρατηγικό προσανατολισμό στοχεύοντας στην επίτευξη καλύτερων προτάσεων και τιμών
  • στόχο για την επίτευξη και αναγνώριση της επιτυχίας
  • και που είναι προσεκτικά διαλεγμένη για να δένει με την κουλτούρα της εταιρείας μας
  • καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες

Οι άνθρωποι μας έχουν ευθυγραμμίσει τους δικούς τους στόχους με τους στόχους του οργανισμού και εργάζονται σκληρά για την επίτευξή τους. Αντιλαμβανόμενοι τη σημασία των καθηκόντων τους και παραμένοντας επικεντρωμένοι στην επίτευξη του αποτελέσματος.

Δέσμευση για την εταιρεία μας αποτελεί το κορυφαίο διεθνές πρότυπο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού “Investors in People”. Μια προσέγγιση που εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποι μας θα λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να διαφοροποιούμε την εταιρεία μας, επενδύοντας συστηματικά στους ανθρώπους μας και εστιάζοντας τις προσπάθειές μας στη συνεχή ανάπτυξη τους προς όφελος των πελατών μας.